Background image
  Jiangsu
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. Jiangsu
  3

Jiangsu

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
竹海金茗红茶
Zhú hǎi jīn míng hóng chá
Leaf Form: curl
Red
洞庭碧螺春
Dòng tíng bì luó chūn
Leaf Form: spiral
Green
无锡毫茶
Wú xī háo chá
Leaf Form: curl
Green
金山翠芽
Jīn shān cuì yá
Leaf Form: sword
Green
太湖翠竹
Tài hú cuì zhú
Leaf Form: crescent
Green
翠螺
Cuì luó
Leaf Form: pearl
Green
花果山云雾茶
Huā guǒ shān yún wù chá
Leaf Form: pine needle
Green
江苏碧螺春
Jiāng sū bì luó chūn
Leaf Form: undefined
Green
金坛雀舌
Jīn tán què shé
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
茅山青峰
Máo shān qīng fēng
Leaf Form: sword
Green
南京雨花茶
Nán jīng yǔ huā chá
Leaf Form: pine needle
Green
梅龙茶
Méi lóng chá
Leaf Form: needle
Green
前峰雪莲
Qián fēng xuě lián
Leaf Form: phoenix's tail
Green
南山寿眉
Nán shān shòu méi
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
天池茗毫
Tiān chí míng háo
Leaf Form: orchid
Green
宜兴红茶
Yi xìng hóng chá
Leaf Form: curl
Red