Background image
  spiral
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. spiral
  3

spiral

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
洞庭碧螺春
Dòng tíng bì luó chūn
Leaf Form: spiral
Green
都匀毛尖
Dū yún máo jiān
Leaf Form: spiral
Green
桂东玲珑茶
Guì dōng líng lóng chá
Leaf Form: spiral
Green
峨眉山峨蕊
É méi shān é ruǐ
Leaf Form: spiral
Green
贵定云雾茶
Guì dìng yún wù chá
Leaf Form: spiral
Green
毛尖
Máo jiān
Leaf Form: spiral
Green
碣滩茶
Jié tān chá
Leaf Form: spiral
Green
隆中茶
Lóng zhōng chá
Leaf Form: spiral
Green
蒙顶甘露
Méng dǐng gān lù
Leaf Form: spiral
Green
莫干黄芽
Mò gàn huáng yá
Leaf Form: spiral
Yellow
韶峰茶
Sháo fēng chá
Leaf Form: spiral
Green
休宁松萝
Xiū níng sōng luó
Leaf Form: spiral
Green
松阳银猴
Sōng yáng yín hóu
Leaf Form: spiral
Green
遵义毛峰
Zūn yì máo fēng
Leaf Form: spiral
Green