1. Главная
  2. Чай
  3. спираль

спираль

 
Название
По алфавиту
AZ ZA
Название (кит)
Без сортировки
AZ ZA
Написание (пиньинь)
Без сортировки
AZ ZA
Звучание (с кит)
Без сортировки
AZ ZA
Форма листа
Все
Тип чая
Все
Провинция
Все
峨眉山峨蕊
É méi shān é ruǐ
Э Мэй Шань Э Жуй
Форма листа: спираль
毛尖
Máo jiān
Мао Цзянь
Форма листа: спираль
都匀毛尖
Dū yún máo jiān
Ду Юнь Мао Цзянь
Форма листа: спираль
遵义毛峰
Zūn yì máo fēng
Цзунь И Мао Фэн
Форма листа: спираль
莫干黄芽
Mò gàn huáng yá
Мо Гань Хуан Я
Форма листа: спираль
洞庭碧螺春
Dòng tíng bì luó chūn
Дун Тин Би Ло Чунь
Форма листа: спираль
桂东玲珑茶
Guì dōng líng lóng chá
Гуй Дун Лин Лун Ча
Форма листа: спираль
贵定云雾茶
Guì dìng yún wù chá
Гуй Дин Юнь У Ча
Форма листа: спираль
松阳银猴
Sōng yáng yín hóu
Сун Ян Инь Хоу
Форма листа: спираль
蒙顶甘露
Méng dǐng gān lù
Мэн Дин Гань Лу
Форма листа: спираль
休宁松萝
Xiū níng sōng luó
Сю Нин Сун Ло
Форма листа: спираль
隆中茶
Lóng zhōng chá
Лун Чжун Ча
Форма листа: спираль
碣滩茶
Jié tān chá
Цзе Тань Ча
Форма листа: спираль
韶峰茶
Sháo fēng chá
Шао Фэн Ча
Форма листа: спираль