Background image
  Hunan
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. Hunan
  3

Hunan

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
北港毛尖
Běi gǎng máo jiān
Leaf Form: cluster
Yellow
牛抵茶
Niú dǐ chá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
桂东玲珑茶
Guì dōng líng lóng chá
Leaf Form: spiral
Green
湘波绿
Xiāng bō lǜ
Leaf Form: curl
Green
古丈毛尖
Gǔ zhàng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
毛尖
Máo jiān
Leaf Form: spiral
Green
雪峰毛尖
Xuě fēng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
河西圆茶
Hé xī yuán chá
Leaf Form: dragonfly's head
Green
高桥银峰
Gāo qiáo yín fēng
Leaf Form: curl
Green
江华毛尖
Jiāng huá máo jiān
Leaf Form: curl
Green
碣滩茶
Jié tān chá
Leaf Form: spiral
Green
君山银针
Jūn shān yín zhēn
Leaf Form: needle
Yellow
南岳云雾茶
Nán yuè yún wù chá
Leaf Form: curl
Green
安化松针
Ān huà sōng zhēn
Leaf Form: pine needle
Green
官庄毛尖
Guān zhuāng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
韶峰茶
Sháo fēng chá
Leaf Form: spiral
Green
狮口银芽
Shī kǒu yín yá
Leaf Form: curl
Green
东湖银毫
Dōng hú yín háo
Leaf Form: sword
Green
沩山毛尖
Wéi shān máo jiān
Leaf Form: sparrow's tongue
Yellow
黄竹白毫
Huáng zhú bái háo
Leaf Form: curl
Green
沩江白毛尖
Wéi jiāng bái máo jiān
Leaf Form: orchid
Yellow
五盖山米茶
Wǔ gài shān mǐ chá
Leaf Form: needle
Green