1. Home
  2. Tea
  3. Provinces
  4. Hunan

Hunan

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
 
北港毛尖
Běi gǎng máo jiān
Leaf Form: cluster
Yellow
 
牛抵茶
Niú dǐ chá
Leaf Form: sparrow's tongue
Green
 
桂东玲珑茶
Guì dōng líng lóng chá
Leaf Form: spiral
Green
 
湘波绿
Xiāng bō lǜ
Leaf Form: curl
Green
 
古丈毛尖
Gǔ zhàng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
 
毛尖
Máo jiān
Leaf Form: spiral
Green
 
雪峰毛尖
Xuě fēng máo jiān
Leaf Form: pine needle
Green
 
河西圆茶
Hé xī yuán chá
Leaf Form: dragonfly's head
Green
 
高桥银峰
Gāo qiáo yín fēng
Leaf Form: curl
Green
 
江华毛尖
Jiāng huá máo jiān
Leaf Form: curl
Green
 
碣滩茶
Jié tān chá
Leaf Form: spiral
Green
 
君山银针
Jūn shān yín zhēn
Leaf Form: needle
Yellow
 
南岳云雾茶
Nán yuè yún wù chá
Leaf Form: curl
Green
 
安化松针
Ān huà sōng zhēn
Leaf Form: pine needle
Green
 
官庄毛尖
Guān zhuāng máo jiān
Leaf Form: curl
Green
 
韶峰茶
Sháo fēng chá
Leaf Form: spiral
Green
 
狮口银芽
Shī kǒu yín yá
Leaf Form: curl
Green
 
东湖银毫
Dōng hú yín háo
Leaf Form: sword
Green
 
沩山毛尖
Wéi shān máo jiān
Leaf Form: sparrow's tongue
Yellow
 
黄竹白毫
Huáng zhú bái háo
Leaf Form: curl
Green
 
沩江白毛尖
Wéi jiāng bái máo jiān
Leaf Form: orchid
Yellow
 
五盖山米茶
Wǔ gài shān mǐ chá
Leaf Form: needle
Green