1. Home
  2. Tea
  3. sword

sword

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
 
金山翠芽
Jīn shān cuì yá
Leaf Form: sword
Green
 
绿剑茶
Lǜ jiàn chá
Leaf Form: sword
Green
 
梵净翠峰
Fàn jìng cuì fēng
Leaf Form: sword
Green
 
茅山青峰
Máo shān qīng fēng
Leaf Form: sword
Green
 
蒙顶茶
Méng dǐng chá
Leaf Form: sword
Green
 
东湖银毫
Dōng hú yín háo
Leaf Form: sword
Green
 
龙泉剑茗
Lóngquán jiàn míng
Leaf Form: sword
Green
 
灵岩剑峰
Líng yán jiàn fēng
Leaf Form: sword
 
龙岩斜背茶
Lóng yán xié bèi chá
Leaf Form: sword
 
天柱剑毫
Tiān zhù jiàn háo
Leaf Form: sword
Green
 
峡州碧峰
Xiá zhōu bì fēng
Leaf Form: sword
Green
 
雅安黄茶
Yǎ'ān huáng chá
Leaf Form: sword
Yellow