1. Home
  2. Rosso

Rosso

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutte
Tipo di tè
Tutte
Provincia
Tutte
 
月光金针滇红
Yuè guāng jīn zhēn diān hóng
Forma delle foglie: ago
Rosso
 
金针滇红
Jīn zhēn diān hóng
Forma delle foglie: ago
Rosso
 
松针滇红
Sōng zhēn diān hóng
Forma delle foglie: aghi di pino
Rosso
 
金红螺
Jīn hóng luó
Forma delle foglie: testa di libellula
Rosso
 
滇红茶
Diān hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
 
王金丝滇红
Wáng jīn sī diān hóng
Forma delle foglie: luna crescente
Rosso
 
金丝滇红
Jīn sī diān hóng
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
毛峰滇红
Máo fēng diān hóng
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
金芽滇红
Jīn yá diān hóng
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
 
大赤甘
Dà chì gān
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Rosso
 
古树大金针
Gǔ shù dà jīn zhēn
Forma delle foglie: luna crescente
Rosso
 
金观音
Jīn guān yīn
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
日月潭红茶
Rì yuè tán hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
正山小种
Zhèng shān xiǎo zhǒng
Forma delle foglie: sopracciglio
Rosso
 
金丝疙瘩滇红
Jīn sī gē da diān hóng
Forma delle foglie: perlina
Rosso
 
九曲红梅
Jiǔ qū hóng méi
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
金骏眉
Jīn jùn méi
Forma delle foglie: sopracciglio
Rosso
 
竹海金茗红茶
Zhú hǎi jīn míng hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
 
野生古树蜜香茶
Yě shēng gǔ shù mì xiāng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
红玉红茶
Hóng yù hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
荔枝红茶
Lì zhī hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
白琳工夫
Bái lín gōng fū
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
云南红茶
Yún nán hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
 
阿里山红茶
Ā lǐ shān hóng chá
Forma delle foglie: testa di libellula
Rosso
 
英徳红茶
Yīng dé hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
宜兴红茶
Yi xìng hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
 
昭平红
Zhāo píng hóng
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
 
闽红工夫
Mǐn hóng gōng fū
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
功夫红茶饼
Gōng fū hóng chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Rosso
 
坦洋工夫红茶
Tǎn yáng gōng fū hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
功夫巧克力红茶
Gōng fū qiǎo kè lì hóng chá
Forma delle foglie: mattoncino
Rosso
 
祁门红茶
Qí mén hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
宁红工夫茶
Níng hóng gōng fū chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
政和工夫红茶
Zhèng hé gōng fū hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
英徳金毫茶
Yīng dé jīn háo chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso