1. Home
  2. Provincia
  3. Fujian

Fujian

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutte
Tipo di tè
Tutte
Provincia
Tutte
 
白毫银针
Bái háo yín zhēn
Forma delle foglie: ago
Bianco
 
太姥山白毫银针
Tài mǔ shān bái háo yín zhēn
Forma delle foglie: ago
Bianco
 
政和白毫银针
Zhèng hé bái háo yín zhēn
Forma delle foglie: ago
Bianco
 
黄旦茶
Huáng dàn chá
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
铁罗汉
Tiě luó hàn
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
千里香
Qiān lǐ xiāng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
肉桂
Ròu guì
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
金红螺
Jīn hóng luó
Forma delle foglie: testa di libellula
Rosso
 
福建碧螺春
Fú jiàn bì luó chūn
Forma delle foglie: perlina
Verde
 
奇丹
Qí dān
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
白鸡冠
Bái jī guān
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
金凤
Jīn fèng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
高山毛峰
Gāo shān máo fēng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
毛蟹
Máo xiè
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
大红袍
Dà hóng páo
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
大赤甘
Dà chì gān
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Rosso
 
金观音
Jīn guān yīn
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
正山小种
Zhèng shān xiǎo zhǒng
Forma delle foglie: sopracciglio
Rosso
 
石乳
Shí rǔ
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
天山雀舌
Tiān shān què shé
Forma delle foglie: lingua del passero
 
水仙乌龙
Shuǐ xiān wū lóng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
漳平水仙
Zhāng píng shuǐ xiān
Forma delle foglie: quadrato
Oolong
 
本山乌龙
Běn shān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
陈年乌龙
Chén nián wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
奇兰
Qí lán
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
黄金桂
Huáng jīn guì
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
永春佛手茶
Yǒng chūn fó shǒu chá
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
白牡丹
Bái mǔ dān
Forma delle foglie: orchidea
Bianco
 
毫香蜜韵白牡丹饼
Háo xiāng mì yùn bái mǔ dān bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
 
太姥山白牡丹
Tài mǔ shān bái mǔ dān
Forma delle foglie: orchidea
Bianco
 
传统白牡丹茶饼
Chuán tǒng bái mǔ dān chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
 
金牡丹
Jīn mǔ dān
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
王牡丹龙珠
Wáng mǔ dān lóng zhū
Forma delle foglie: sfera
Bianco
 
白牡丹龙珠
Bái mǔ dān lóng zhū
Forma delle foglie: sfera
Bianco
 
寿眉龙珠
Shòu méi lóng zhū
Forma delle foglie: sfera
Bianco
 
小红袍
Xiǎo hóng páo
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
梅占
Méi zhàn
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
黄玫瑰
Huáng méi guī
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
金骏眉
Jīn jùn méi
Forma delle foglie: sopracciglio
Rosso
 
寿眉
Shòu méi
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Bianco
 
寿眉茶饼
Shòu méi chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
 
枣香老寿眉
Zǎo xiāng lǎo shòu méi
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
 
贡眉
Gòng méi
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Bianco
 
水金龟乌龙
Shuǐ jīn guī wū lóng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
安溪铁观音
Ān xī tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
清香长坑铁观音
Qīng xiāng chǎng kēng tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
清香感德铁观音
Qīng xiāng gǎn dé tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
清香祥华铁观音
Qīng xiāng xiáng huá tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
清香西坪铁观音
Qīng xiāng xi píng tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
毛茶铁观音
Máo chá tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
黑铁观音
Hēi tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
陈年铁观音
Chén nián tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
传统感德铁观音
Chuán tǒng gǎn dé tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
传统长坑铁观音
Chuán tǒng cháng kēng tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
传统祥华铁观音
Chuán tǒng xiáng huá tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
传统西坪铁观音
Chuán tǒng xi píng tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
太姥山茶饼
Tài mǔ shān chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
 
陈皮白茶
Chén pí bái chá
Forma delle foglie: sfera
Bianco
 
陈年白茶
Chén nián bái chá
Forma delle foglie: orchidea
Bianco
 
传统老白茶饼
Chuán tǒng lǎo bái chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
 
山岩翠绿茶
Shān yán cuì lǜ chá
Forma delle foglie: piatta
Verde
 
龙岩斜背茶
Lóng yán xié bèi chá
Forma delle foglie: spada
 
武夷砖茶
Wǔ yí zhuān chá
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
采茶
Cǎi chá
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
白琳工夫
Bái lín gōng fū
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
闽红工夫
Mǐn hóng gōng fū
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
功夫红茶饼
Gōng fū hóng chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Rosso
 
坦洋工夫红茶
Tǎn yáng gōng fū hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
功夫巧克力红茶
Gōng fū qiǎo kè lì hóng chá
Forma delle foglie: mattoncino
Rosso
 
政和工夫红茶
Zhèng hé gōng fū hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
荒山野茶饼
Huāng shān yě chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
 
七境堂绿茶
Qī jìng táng lǜ chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
南安石亭绿
Nán'ān shí tíng lǜ
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
天山绿茶
Tiān shān lǜ chá
Forma delle foglie: ago
Verde