1. Home
  2. Oolong

Oolong

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutte
Tipo di tè
Tutte
Provincia
Tutte
 
黄旦茶
Huáng dàn chá
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
阿里山GABA乌龙
Ā lǐ shān GABA wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
铁罗汉
Tiě luó hàn
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
千里香
Qiān lǐ xiāng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
东方美人
Dōng fāng měi rén
Forma delle foglie: ricciolo
Oolong
 
肉桂
Ròu guì
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
奇丹
Qí dān
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
白鸡冠
Bái jī guān
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
金凤
Jīn fèng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
金萱乌龙茶饼
Jīn xuān wū lóng chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Oolong
 
毛蟹
Máo xiè
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
大红袍
Dà hóng páo
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
石乳
Shí rǔ
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
奶香乌龙
Nǎi xiāng wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
木栅铁观音
Mù zhà tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
水仙乌龙
Shuǐ xiān wū lóng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
漳平水仙
Zhāng píng shuǐ xiān
Forma delle foglie: quadrato
Oolong
 
红水乌龙
Hóng shuǐ wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
大地之惠翠玉乌龙
Dà dì zhī huì cuì yù wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
阿里山乌龙
Ā lǐ shān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
本山乌龙
Běn shān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
大庾岭乌龙
Dà yǔ lǐng wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
玉山乌龙
Yù shān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
梨山乌龙
Lí shān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
冻顶乌龙
Dòng dǐng wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
松柏长青茶
Sōng bǎi cháng qīng chá
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
金萱乌龙
Jīn xuān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
陈年乌龙
Chén nián wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
陈年阿里山乌龙
Chén nián ālǐ shān wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
奇兰
Qí lán
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
黄金桂
Huáng jīn guì
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
永春佛手茶
Yǒng chūn fó shǒu chá
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
金牡丹
Jīn mǔ dān
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
小红袍
Xiǎo hóng páo
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
四季春乌龙
Sì jì chūn wū lóng
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
梅占
Méi zhàn
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
黄玫瑰
Huáng méi guī
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
凤凰单枞
Fèng huáng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
 
凤皇通天香单枞
Fèng huáng tōng tiān xiāng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
凤凰杏仁香单丛
Fèng huáng xìng rén xiāng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
凤凰姜花香单枞
Fèng huáng jiāng huā xiāng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
银花香单丛
Yín huā xiāng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
凤凰黄枝香单枞
Fèng huáng huáng zh īxiāng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
凤凰通天香单枞
Fèng huáng mù lán xiāng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
凤凰水仙香单枞
Fèng huáng shuǐ xiān xiāng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
 
凤凰芝兰香单枞
Fèng huáng zhī lán xiāng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
凤凰蜜兰香单丛
Fèng huáng mì lán xiāng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
乌岽单丛
Wū dōng dān cōng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
杉林溪
Shān lín xī
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
水金龟乌龙
Shuǐ jīn guī wū lóng
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
安溪铁观音
Ān xī tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
清香长坑铁观音
Qīng xiāng chǎng kēng tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
清香感德铁观音
Qīng xiāng gǎn dé tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
清香祥华铁观音
Qīng xiāng xiáng huá tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
清香西坪铁观音
Qīng xiāng xi píng tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
毛茶铁观音
Máo chá tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
黑铁观音
Hēi tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
陈年铁观音
Chén nián tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
传统感德铁观音
Chuán tǒng gǎn dé tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
传统长坑铁观音
Chuán tǒng cháng kēng tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
传统祥华铁观音
Chuán tǒng xiáng huá tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
传统西坪铁观音
Chuán tǒng xi píng tiě guān yīn
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
野生茶树乌龙
Yě shēng chá shù wū lóng
Forma delle foglie: disco (cake)
Oolong
 
武夷砖茶
Wǔ yí zhuān chá
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong
 
龙泉茶
Lóng quán chá
Forma delle foglie: testa di libellula
Oolong
 
文山包种茶
Wén shān bāo zhǒng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Oolong
 
采茶
Cǎi chá
Forma delle foglie: soppracciglia folte
Oolong