1. Home
  2. ricciolo

ricciolo

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutte
Tipo di tè
Tutte
Provincia
Tutte
 
东方美人
Dōng fāng měi rén
Forma delle foglie: ricciolo
Oolong
 
三峽碧螺春
Sān xiá bì luó chūn
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
高桥银峰
Gāo qiáo yín fēng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
滇红茶
Diān hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
 
峨眉竹叶青
É méi zhú yè qīng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
官庄毛尖
Guān zhuāng máo jiān
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
峨眉毛峰
É méi máo fēng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
高山毛峰
Gāo shān máo fēng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
狮口银芽
Shī kǒu yín yá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
金芽滇红
Jīn yá diān hóng
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
 
庐山云雾
Lú shān yún wù
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
南岳云雾茶
Nán yuè yún wù chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
连山云雾
Lián shān yún wù
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
日照雪青
Rì zhào xuě qīng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
湘波绿
Xiāng bō lǜ
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
新江羽绒茶
Xīn jiāng yǔ róng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
鸠坑毛尖
Jiū kēng máo jiān
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
桂林毛尖
Guì lín máo jiān
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
江华毛尖
Jiāng huá máo jiān
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
双桥毛尖
Shuāng qiáo máo jiān
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
遂昌银猴
Suí chāng yín hóu
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
婺源茗眉茶
Wù yuán míng méi chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
竹海金茗红茶
Zhú hǎi jīn míng hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
 
径山茶
Jìng shān chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
桂平西山茶
Guì píng xī shān chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
九龙茶
Jiǔ lóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
井岗翠绿
Jǐng gǎng cuì lǜ
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
文山包种茶
Wén shān bāo zhǒng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Oolong
 
云南红茶
Yún nán hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
 
宜兴红茶
Yi xìng hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
 
昭平红
Zhāo píng hóng
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
 
宝顶绿茶
Bǎo dǐng lǜ chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
七境堂绿茶
Qī jìng táng lǜ chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
南安石亭绿
Nán'ān shí tíng lǜ
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
瑞州黄檗茶
Ruì zhōu huáng bò chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
黄竹白毫
Huáng zhú bái háo
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
无锡毫茶
Wú xī háo chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
 
泰顺黄汤
Tài shùn huáng tāng
Forma delle foglie: ricciolo
Giallo
 
温州黄汤
Wēn zhōu huáng tāng
Forma delle foglie: ricciolo
Giallo