Immagine di sfondo
    ricciolo
  1. Home
    1
  2. 2
  3. ricciolo
    3

ricciolo

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutti
Tipo di tè
Tutti
Provincia
Tutti
东方美人
Dōng fāng měi rén
Forma delle foglie: ricciolo
Oolong
三峽碧螺春
Sān xiá bì luó chūn
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
高桥银峰
Gāo qiáo yín fēng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
滇红茶
Diān hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
峨眉竹叶青
É méi zhú yè qīng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
官庄毛尖
Guān zhuāng máo jiān
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
峨眉毛峰
É méi máo fēng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
高山毛峰
Gāo shān máo fēng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
狮口银芽
Shī kǒu yín yá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
金芽滇红
Jīn yá diān hóng
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
庐山云雾
Lú shān yún wù
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
南岳云雾茶
Nán yuè yún wù chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
连山云雾
Lián shān yún wù
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
日照雪青
Rì zhào xuě qīng
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
湘波绿
Xiāng bō lǜ
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
新江羽绒茶
Xīn jiāng yǔ róng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
鸠坑毛尖
Jiū kēng máo jiān
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
桂林毛尖
Guì lín máo jiān
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
江华毛尖
Jiāng huá máo jiān
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
双桥毛尖
Shuāng qiáo máo jiān
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
遂昌银猴
Suí chāng yín hóu
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
婺源茗眉茶
Wù yuán míng méi chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
竹海金茗红茶
Zhú hǎi jīn míng hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
径山茶
Jìng shān chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
桂平西山茶
Guì píng xī shān chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
九龙茶
Jiǔ lóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
井岗翠绿
Jǐng gǎng cuì lǜ
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
文山包种茶
Wén shān bāo zhǒng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Oolong
云南红茶
Yún nán hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
宜兴红茶
Yi xìng hóng chá
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
昭平红
Zhāo píng hóng
Forma delle foglie: ricciolo
Rosso
宝顶绿茶
Bǎo dǐng lǜ chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
七境堂绿茶
Qī jìng táng lǜ chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
南安石亭绿
Nán'ān shí tíng lǜ
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
瑞州黄檗茶
Ruì zhōu huáng bò chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
黄竹白毫
Huáng zhú bái háo
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
无锡毫茶
Wú xī háo chá
Forma delle foglie: ricciolo
Verde
泰顺黄汤
Tài shùn huáng tāng
Forma delle foglie: ricciolo
Giallo
温州黄汤
Wēn zhōu huáng tāng
Forma delle foglie: ricciolo
Giallo