Immagine di sfondo
    disco (cake)
  1. Home
    1
  2. 2
  3. disco (cake)
    3

disco (cake)

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutti
Tipo di tè
Tutti
Provincia
Tutti
金萱乌龙茶饼
Jīn xuān wū lóng chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Oolong
毫香蜜韵白牡丹饼
Háo xiāng mì yùn bái mǔ dān bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
传统白牡丹茶饼
Chuán tǒng bái mǔ dān chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
寿眉茶饼
Shòu méi chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
枣香老寿眉
Zǎo xiāng lǎo shòu méi
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
太姥山茶饼
Tài mǔ shān chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
传统老白茶饼
Chuán tǒng lǎo bái chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco
野生茶树乌龙
Yě shēng chá shù wū lóng
Forma delle foglie: disco (cake)
Oolong
功夫红茶饼
Gōng fū hóng chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Rosso
荒山野茶饼
Huāng shān yě chá bǐng
Forma delle foglie: disco (cake)
Bianco