1. Home
  2. tondeggiante

tondeggiante

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutte
Tipo di tè
Tutte
Provincia
Tutte
 
磐安云峰
Pán ān yún fēng
Forma delle foglie: tondeggiante
Verde
 
金丝滇红
Jīn sī diān hóng
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
毛峰滇红
Máo fēng diān hóng
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
羊岩勾青
Yáng yán gōu qīng
Forma delle foglie: tondeggiante
Verde
 
金观音
Jīn guān yīn
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
日月潭红茶
Rì yuè tán hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
九曲红梅
Jiǔ qū hóng méi
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
覃塘毛尖
Qín táng máo jiān
Forma delle foglie: tondeggiante
Verde
 
野生古树蜜香茶
Yě shēng gǔ shù mì xiāng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
象棋云雾
Xiàng qí yún wù
Forma delle foglie: tondeggiante
Verde
 
普陀佛茶
Pǔ tuó fó chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Verde
 
红玉红茶
Hóng yù hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
荔枝红茶
Lì zhī hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
白琳工夫
Bái lín gōng fū
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
英徳红茶
Yīng dé hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
闽红工夫
Mǐn hóng gōng fū
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
坦洋工夫红茶
Tǎn yáng gōng fū hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
祁门红茶
Qí mén hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
宁红工夫茶
Níng hóng gōng fū chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
政和工夫红茶
Zhèng hé gōng fū hóng chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso
 
英徳金毫茶
Yīng dé jīn háo chá
Forma delle foglie: tondeggiante
Rosso