1. Home
  2. luna crescente

luna crescente

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutte
Tipo di tè
Tutte
Provincia
Tutte
 
汉水银梭
Hàn shuǐ yín suō
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
 
王金丝滇红
Wáng jīn sī diān hóng
Forma delle foglie: luna crescente
Rosso
 
仙龙香茗
Xiān lóng xiāng míng
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
 
古树大金针
Gǔ shù dà jīn zhēn
Forma delle foglie: luna crescente
Rosso
 
雪水云绿
Xuě shuǐ yún lǜ
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
 
仙人掌茶
Xiān rén zhǎng chá
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
 
车云山毛尖
Chē yún shān máo jiān
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
 
凌云白茶
Líng yún bái chá
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
 
窝坑茶
Wō kēng chá
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
 
太湖翠竹
Tài hú cuì zhú
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
 
仰天雪绿
Yǎng tiān xuě lǜ
Forma delle foglie: luna crescente
Verde
 
文君嫩绿
Wén jūn nènlǜ
Forma delle foglie: luna crescente
Verde