Immagine di sfondo
    aghi di pino
  1. Home
    1
  2. 2
  3. aghi di pino
    3

aghi di pino

 
Nome
In ordine alfabetico
AZ ZA
Nome (in cinese)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Trascrizione (pinyin)
Nessun ordinamento
AZ ZA
Forma delle foglie
Tutti
Tipo di tè
Tutti
Provincia
Tutti
金水翠峰
Jīn shuǐ cuì fēng
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde
松针滇红
Sōng zhēn diān hóng
Forma delle foglie: aghi di pino
Rosso
万龙松针
Wàn lóng sōng zhēn
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde
安化松针
Ān huà sōng zhēn
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde
南京雨花茶
Nán jīng yǔ huā chá
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde
永川秀芽
Yǒng chuān xiù yá
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde
龟山岩绿
Guī shān shí lǜ
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde
花果山云雾茶
Huā guǒ shān yún wù chá
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde
雪峰毛尖
Xuě fēng máo jiān
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde
古丈毛尖
Gǔ zhàng máo jiān
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde
信阳毛尖
Xìn yáng máo jiān
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde
恩施玉露
Ēn shī yù lù
Forma delle foglie: aghi di pino
Verde