Background image
  Guangxi
 1. Home
  1
 2. Tea
  2
 3. Guangxi
  3

Guangxi

 
Name
Alphabetically
AZ ZA
Name (chinese)
No Sorting
AZ ZA
Writing (pinyin)
No Sorting
AZ ZA
Leaf Form
All
Tea Type
All
Province
All
桂林毛尖
Guì lín máo jiān
Leaf Form: curl
Green
桂平西山茶
Guì píng xī shān chá
Leaf Form: curl
Green
象棋云雾
Xiàng qí yún wù
Leaf Form: bent
Green
南山白毛芽
Nán shān bái máo yá
Leaf Form: undefined
Green
覃塘毛尖
Qín táng máo jiān
Leaf Form: bent
Green
昭平红
Zhāo píng hóng
Leaf Form: curl
Red
凌云白茶
Líng yún bái chá
Leaf Form: crescent
Green