Фоновое изображение
  Тайвань
 1. Главная
  1
 2. Чай
  2
 3. Тайвань
  3

Тайвань

 
Название
По алфавиту
AZ ZA
Название (кит)
Без сортировки
AZ ZA
Написание (пиньинь)
Без сортировки
AZ ZA
Звучание (с кит)
Без сортировки
AZ ZA
Форма листа
Все
Тип чая
Все
Провинция
Все
阿里山GABA乌龙
Ā lǐ shān GABA wū lóng
А Ли Шань Га Ба У Лун
Форма листа: голова стрекозы
四季春乌龙
Sì jì chūn wū lóng
Сы Цзы Чунь У Лун
Форма листа: голова стрекозы
东方美人
Dōng fāng měi rén
Дун Фан Мэй Жэнь
Форма листа: завиток
陈年阿里山乌龙
Chén nián ālǐ shān wū lóng
Чэнь Нянь А Ли Шань У Лун
Форма листа: голова стрекозы
金萱乌龙
Jīn xuān wū lóng
Цзинь Сюнь У Лун
Форма листа: голова стрекозы
金萱乌龙茶饼
Jīn xuān wū lóng chá bǐng
Цзинь Сюнь У Лун Ча Бин
Форма листа: блин
三峽碧螺春
Sān xiá bì luó chūn
Сань Ся Би Ло Чунь
Форма листа: завиток
红玉红茶
Hóng yù hóng chá
Хун Юй Хун Ча
Форма листа: изогнутая
阿里山红茶
Ā lǐ shān hóng chá
А Ли шань Хун Ча
Форма листа: голова стрекозы
龙泉茶
Lóng quán chá
Лун Цюань Ча
Форма листа: голова стрекозы
奶香乌龙
Nǎi xiāng wū lóng
Най Сян У Лун
Форма листа: голова стрекозы
木栅铁观音
Mù zhà tiě guān yīn
Му Чжа Те Гуань Инь
Форма листа: голова стрекозы
日月潭红茶
Rì yuè tán hóng chá
Жи Юэ Тань Хун Ча
Форма листа: изогнутая
文山包种茶
Wén shān bāo zhǒng chá
Вэнь Шань Бао Чжун Ча
Форма листа: завиток
杉林溪
Shān lín xī
Шань Линь Си
Форма листа: голова стрекозы
甘露白茶
Gān lòu bái chá
Гань Лу Бай Ча
Форма листа: ракушка
红水乌龙
Hóng shuǐ wū lóng
Хун Шуй Улун
Форма листа: голова стрекозы
玉山乌龙
Yù shān wū lóng
Юй Шань У Лун
Форма листа: голова стрекозы
大庾岭乌龙
Dà yǔ lǐng wū lóng
Да Юй Лин У Лун
Форма листа: голова стрекозы
阿里山乌龙
Ā lǐ shān wū lóng
А Ли Шань У Лун
Форма листа: голова стрекозы
梨山乌龙
Lí shān wū lóng
Ли Шань У Лун
Форма листа: голова стрекозы
野生茶树乌龙
Yě shēng chá shù wū lóng
Е Шэн Ча Шу У Лун
Форма листа: блин
冻顶乌龙
Dòng dǐng wū lóng
Дун Дин У Лун
Форма листа: голова стрекозы
松柏长青茶
Sōng bǎi cháng qīng chá
Сун Бай Чан Цин Ча
Форма листа: голова стрекозы
大地之惠翠玉乌龙
Dà dì zhī huì cuì yù wū lóng
Да Ди Чжи Хой Суй Юй У Лун
Форма листа: голова стрекозы